Važne informacije


Postupak u vezi dostavljanja primedaba i predloga na rad udruženja

Primedbe i predloge zainteresovani članovi i ostali, mogu da dostave lično, poštom ili na e-mail, isključivo pismenim putem.

UO će na svaku tako dostavljenu primedbu ili predlog dati pismen odgovor u primerenom roku

Svaki predlog ili primedba data usmeno i neformalno se ne uvažava kao relevantna!!!

 

Postupak u vezi dostavljanja primedaba na rad veštaka koji su članovi udruženja

  • Podnosilac primedaba dostavlja primedbe pismeno na adresu udruženja sa svom dokumentacijom za koju u tom momentu misli da je relevantna
  • Na prvom sledećem UO se konstatuje primedba i dostavlja se koordinatoru za odnosnu oblast koji preuzima materijal i imanuje komisiju od tri člana od kojih je sam koordinator predsednik.
  • Komisija razmatra dostavljene materijale, kontaktira obe strane, izvršava dopunu nedostajućih materijala i na bazi etičkog kodeksa i principa veštačenja donosi pismeno mišljenje.
  • Na prvoj sledećoj sednici UO koordinator podnosi izveštaj
  • Glasa se o izveštaju i donosi se odluka o merama
  • Koordinator preko saradnika udruženja /EG/ distribuira mišljenje UO udruženja svim stranama

https://www.luxury-watches.xyz/ replikas izle swiss replica watches store https://www.watchesguide.cc/

O obračunu naknade

Osnovna cena rada za obračun naknade i nagrade za veštačenja u sudskim postupcima se ažurira na site-u svakog 25. u mesecu za protekli mesec, a prema izveštaju CEKOS-a

Napomena

Promene svojih podataka članovi mogu da dostavljaju na e-mail adresu forvoj@eunet.rs koje će se potom ažurirati na site-u.