O nama

Udruženje sudskih veštaka "Vojvodina" (u daljem tekstu: Udruženje) osnovano je 1986. godine u Novom Sadu sa sledećim ciljevima:

 

 • okupljanje veštaka raznih struka i specijalnosti, te zastupanje interesa društvene zajednice i svojih članova u skladu sa njihovim potrebama i interesima
 • saradnja sa pravosudnim organima, organima unutrašnjih poslova i drugim subjektima koji imaju potrebe za uslugama Udruženja
 • učestvovanje na nauenim i stručnim skupovima koji su od značaja za veštačenje i upoznavanje članova Udruženja, sudova i drugih zainteresovanih subjekata sa novim saznanjima iz ove oblasti
 • ujednačavanje kriterijuma rada veštaka na jedinstvenom prostoru državne zajednice
 • staranje o savesti i etici u radu svojih članova

Udruženje predstavlja pravi izbor i garanciju za objektivan pristup pri utvrđivanju činjenienog stanja i ono kao takvo vrši:

 

 • pravovremenu i kvalitetnu procenu štete u poljoprivredi, na vozilima, mašinama, opremi, u domaćinstvu, na građevinskim objektima
 • procenu tržišne vrednosti pokretne i nepokretne imovine i imovinskih interesa, kao i procenu ekonomsko-finansijskog stanja dužnika u predstečajnom i stečajnom postupku
 • sve vrste aktuarskih usluga vezanih za procenu kapitalisanih budućih naknada po raznim osnovama
 • analizu saobraćajnih nezgoda
 • veštačenje iz oblasti medicine
 • procenu vrednosti kapitala kao ovlašaena organizacija od strane Republičke direkcije za procenu vrednosti kapitala