OBLAST ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE


a) Stalni sudski veštaci clanovi Udruženja

Sc.Nenad Bošković,dipl.ing. mašinstva.

-zaštita životne sredine

21000 Novi Sad
Beogradski kej 45

tel: +381 21 452 911, +381 64 156 8 011
nenadb69.nb@gmail.com, emajshone@yahoo.com

Nikoleta Kukučka Stojanović, doktor nauka

– inženjerstvo, zaštita životne sredine

23300 Kikinda
Vojvode Putnika 85

Tel.:063/517-528
E-mail: nikol@envirotech.rs

- ekologija, voda, vazduh, zemljište, namirnice, higijena i dr.