OBLAST ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE


a) Stalni sudski veštaci clanovi Udruženja

Sc.Nenad Bošković,dipl.ing. mašinstva.

-zaštita životne sredine

21000 Novi Sad
Beogradski kej 45

tel: +381 21 452 911, +381 64 156 8 011
nenadb69.nb@gmail.com, emajshone@yahoo.com

Nikoleta Kukučka Stojanović, doktor nauka

– inženjerstvo, zaštita životne sredine

23300 Kikinda
Vojvode Putnika 85

Tel.:063/517-528
E-mail: nikol@envirotech.rs

- ekologija, voda, vazduh, zemljište, namirnice, higijena i dr.

b) Veštaci clanovi Udruženja

Milana Bera Miletić, dipl. ing. zaštite životne sredine – master iz oblasti Inženjerstva zaštite životne sredine i zaštite na radu

-zaštita životne sredine

21 000 Novi Sad
Narodnog fronta 75

Tel. (064) 58 50 734
E-mail: milanabera@yahoo.com

- zakonska regulativa - vazduh (monitoring kontinualni i periodični, oprema i dr.)
- voda (vodne dozvole, monitoring, hemijske analize, oprema i dr.)
- zemljište (monitoring, oprema, hemijske analize i dr.)
- otpad (upravljanje otpadom, reciklaža, oprema i dr.)
- studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu, izveštaji održivog razvoja, akcioni planovi, projektna dokumentacija, tehničko- investiciona dokumentacija, studije izvodljivosti, NRIZ i Fond zagađivač plaća