OBLAST ZAŠTITE NA RADU


a) Stalni sudski veštaci clanovi Udruženja

Mirjana Vukoje, dipl.inž.građ.

- sigurnost na radu

21000 Novi Sad Sime Milutinovića 74

Tel: (063)10-30-610 E-mail: vukoje.mirjana@gmail.com

- sigurnost na radu


b) Veštaci clanovi Udruženja

Predrag Bošković,dipl.ing. mašinstva

11070 Novi Beograd,
Vojvođanska 13/1/10

Tel:+381 61 198-0-268
E-mail: boskovic.predrag.pedja@gmail.com

- bezbednost i sigurnost na radu, -primena mera zaštite na radu.