OBLAST UZROCI POŽARA, EKSPLOZIJA, HAVARIJA


a) Stalni sudski veštaci clanovi Udruženja

Nikoleta Kukučka Stojanović, doktor nauka

– inženjerstvo, zaštita životne sredine

23300 Kikinda,
Vojvode Putnika 85

Tel.:063/517-528
E-mail: nikol@envirotech.rs

uzroci požara, eksplozija i havarija