NOVCA, PLEMENITIH METALA I GRAFOSKOPIJE


a) Stalni sudski veštaci clanovi Udruženja

Rajko Mitić, prof. civilne odbrane

- grafoskopija
- grafologija
- veštačenje dokumenata i isprava

23210 Žitište,
Trg oslobođenja 20

Tel. (023)3100-713, (063)27-36-34, E-mail: rmitic956@gmail.com

veštačenja rukopisa,
- grafoskopija, grafologija