OBLAST ELEKTROTEHNIKE

Koordinator oblasti: Enes Brunčević, dipl. ing.


a) Stalni sudski veštaci clanovi Udruženja

Enes Brunčević, dipl. ing.

-elektotehnika
-energetika

21000 Novi Sad
Dr. Ilije Đuričića 2/a

Tel. (021)450-308, (064)614-12-33, 064/0-111-501
E-mail:enesbrun@gmail.com

- elektrotehnika, energetika

Zoran Bugarin, dipl. ing. elektrotehnike

- elektrotehnika
- telekomunikacije računarski sistemi

21208 Sremska Kamenica
ul. Ljiljana 7

Tel. (021)6368-868, (064)20-15-135
E-mail: zoran.bugarin@neobee.net

- telekomunikacije
- informacione tehnologije

Mirjana Petrović, dipl. ing. elektrotehnike

- niski, srednji i visoki napon
- projektovanje, instalacija i prenos električne energije

21000 Novi Sad
Bulevar Despota Stefana 12

Tel. 021 466 963
(062)11-81-810
E-mail: mirjanapetrovic@mail.com

- električne instalacije niskog, srednjeg i visokog napona i dr.